KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
 • Politikamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak
 • için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

  ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  • İnsana odaklı çalışmayı temel almak
  • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

  için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

  Vizyonumuz

  • Müşterilerimiz ve üretim ortaklarımızla karşılıklı ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek
  • Sektörümüzde, uyguladığımız sosyal sorumluluk ilkeleri ile uluslar arası alanda belirleyici olmak
  • Son teknoloji ve süreç uygulamaları ile sektöre yeni hizmetler sunmak ve lider konumda olmak
  • Tedarik zinciri boyunca yer alan tüm süreçlerimizi bilişim teknolojileri ile entegre ederek müşterilerimizin artan servis ihtiyaçlarına cevap vermek
  • Üretim süreçlerini kısaltmak için müşterilerimiz ile ilişkilerimizi sürekli hale getirmek
  • Süreç odaklı kalite yönetim sistemini uygulamak
  • Tüm kalite planlarını müşteri memnuniyetine dayandırmak
  • Konusunda uzman personel kadrosu ile çalışmayı ilke edinmek
  • Yalnızca bulunduğu bölgede değil ülke çapında bir marka olmak

  Misyonumuz

  • Şirketimizin yetenek ve kapasitesi doğrultusunda, müşterilerimizin tüm hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak
  • Dinamik bir ekip çalışması ile hızlı, rekabetçi ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayan hizmetler sunmak
  • Ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak
  • Mevcut ve yeni hizmetlerimiz ile faaliyet bölgelerimizin gelişiminde önemli roller alarak, sürekli girişimci olmak
  • Yenilikçi bir şirket olarak, geleceği şekillendirme arzusu ve insanlığa faydalı olan yenilikler üretme konusundaki kararlılığının arkasında durmak
  • İnsana odaklı çalışmayı temel almak
  • Tüm kalite planlarını müşteri memnuniyetine dayandırmak
  • Konusunda uzman personel kadrosu ile çalışmayı ilke edinmek
  • Yalnızca bulunduğu bölgede değil ülke çapında bir marka olmak

  Değerlerimiz

  • Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza açık, şeffaf ve dürüst olmak
  • Mümkün olanın en iyisini en kısa sürede ve en ideal bütçe ile başarmak ve başarıyla paylaşarak çoğaltmak
  • Kalite standartlarında tutarlılıktan vazgeçmemek.
  • Teknoloji olanaklarından ve sektörel yeniliklerden olabildiğince çok faydalanmak
  • Dinamik ve hızlı bir örgütlenme ile ekip çalışmasını önde tutarak paylaşımdan doğan gücü sisteme yeniden kazandırmak
  • Müşteri ve çalışan memnuniyetini önde tutarak aidiyet duyusunun gelişimine özen göstermek
  • Beklentilere önem veren ama kaliteden asla ödün vermeyen bir anlayışla her ortamda çözüm üretebilmek
  • Kalite standartlarında tutarlılıktan vazgeçmemek
  Bize Yazın